Avukat Hacı Osman özülkü Hukuk Bürosu - Kayseri Barosu


Avukat Hacı Osman Özülkü Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Kayseri Barosuna bağlı Avukat Hacı Osman Özülkü 2006 yılında Kayseride hukuk bürosunu kurmuştur.


Faaliyet Alanları


AİLE HUKUKU

- Boşanma Davası ve boşanma sebepli maddi -manevi tazminat ve nafaka takibi

- Yabancı Ülke Mahkeme Kararlarının Tanınma ve Tenfizi

- Yurtdışı Boşanma Davaları

- Çoçuğun velayeti talebi ve kişisel ilişki tesisi

- Evlat edinme başvuru ve davası


BORÇLAR HUKUKU - ALACAK VE TAZMİNAT DAVA TAKİBİ

– doktor hataları sebebi ile hastahanelere karşı dava takipleri,

– Ticaret mahkemeleri ticari nitelikteki davalar

– kooperatif hukukundan kaynaklı davalar

– Trafik Kazası sebepli maddi ve manevi tazminat davası ve ceza davası takibi.

– Sebepsiz Zenginleşme


İŞ HUKUKU

- İşçi Alacakları

- Kıdem ,İhbar Tazminatı, Fazla Çalışma,ücret , Genel Tatil Alacakları Davası

- iş Kazası sebebi ile maddi ve manevi tazminat davası

- İşe İade Davası ve işe iade sebepli boşta geçen süreler ve tazminat davası

- İş davalarından kaynaklı gerekli kurumlara şikayet ve başvuru işlemleri


GAYRİMENKUL DAVALARI-TİCARET HUKUKU- BORÇLAR HUKUKU

- Sebepsiz Zenginleşme

- kamulaştırma davası,kamulaştırmasız el atma , fiili el atma, kamulaştırma bedelinin tespiti

- Taşınmaz paylaşımı, izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi, veraset ilamı takibi

- Taşınmaz,Mülk, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

- Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kurulum aşamasında hukuki danışmanlık

- Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri sebebi ile müteaahit şirkete karşı sözleşme iptali ve sözleşmedeki edinimin yerine getirilmemesi sebepli alacak davası


İCRA İFLAS HUKUKU (Çek ve senet İcra Takip ve İtirazın Kaldırılması ve İptali Davası)


VERGİ HUKUKU (Vergi Usul ve Vergi Ceza Davaları)

İDARİ YARGI DAVALARI (İdarenin yapmış olduğu hukuka aykırı işlemler sebebi ile İptal davası ve yine idareye karşı Tam Yargı alacak davası takibi.)

CEZA HUKUKU DAVALARI Ceza mahkemelerinde şüpheli/ sanık ve mağdur tarafın haklarının takip ve temsili,

FİKRİ ve SANAİ HAKLAR HUKUKU (Marka ,Patent, Faydalı Model, Haksız Rekabet)