Avukat Hacı Osman Özülkü Hukuk Bürosu- Vekalet Bilgileri

Avukat Hacı Osman Özülkü

G.Nesibe Vergi Dairesi : vergi no 145 632 978 38

T.C kimlik No : 145 632 978 38

Adres : Gevhernesibe Mahallesi.İstasyon Caddesi.
Soylu İş Merkezi. Kat:5 N0:38 Kocasinan - Kayseri


Genel Vekaletname

Vekaletname bilgilerinin çıktısı ile notere gidiniz.Yurtdışında noter işlemlerini konsolosluk yapmaktadır.Genel vekaletname için bu bilgileri veriniz.Özel vekaletname vermek için vermek istediğiniz yetkileri notere bildirin.(Örn: Taşınmaz alım - satım)


Boşanma için Vekaletname

Boşanma için verilen vekaletnamede vesikalık fotograf ile notere gidiniz.Nüfus cüzdanınızın yanınızda olması gerekli.Vekaletin boşanma için verildiğini bildiriniz.

TANIMA TENFİZ DAVALARI:

Tanıma ve tenfiz davası 5718 Sayılı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN ‘da düzenlenmiştir.Bu kanun içeriğinde tanıma tenfizin şartları anlatılmıştır. Mahkeme kararları yanında hakem kararlarının da tanıma ve tenfizi mümkündür.
Yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilen karar sadece o ülkede geçerlidir.Yani bu karar diğer ülkede hüküm taşımaz.Bir ülkenin mahkemesi tarafından verilen bir kararın diğer ülkede hukuki geçerlilik kazanması için diğer ülke tarafından mahkemesi tarafından dava açılarak tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. Örneğin Almanya Aile mahkemesi tarafından verilen bir Boşanma kararının Türkiyede Aile mahkemesi tarafından tanınma tenfiz edilmesi, bu anlamda her türlü kararın tanınma tenfiz edimesi mümkündür.
Her ülke kendi egemenlik alanı içinde işlem yapmaktadır.Tanıma ve tenfiz davasında ülkeler diğer ülke tarafından verilen kararı kendi hukuk kuralları içinde denetemekte ve o karara da geçerlilik tanımaktadır.
Türk vatandaşları hem ikamet ettikleri ülkede hemde Türkiyede boşanma davası açabilmektedir. Örneğin Hollanda’da yaşayan bir Türk, Hollanda mahkemelerinde boşanacaktır.Ancak Türkiye’de evli gözükecektir.Hollada mahkemesi tarafların vatandaşlık durumuna göre ilgili hukuku uygulayacaktır. Örneğin Holllanda da iki Türk arasındaki boşanma ve diğer boşanmaya ilişkin konularda Hollanda mahkemesi hakimi türk hukukunu uygulayacaktır.Tanıma tenfiz davası ile hem uygulanan hukuk denetlenmiş olacaktır.Ülkeler ayrıca egemenlik alanları kapsamında kendi hakimleri tarafından verilen kararı uygulanacaktır.

Yabancı ülke(Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ) verilen boşanma kararını Türkiye'de tanıtmak gereklimidir?

Yabancı ülke mahkemesince verilen boşanma kararı Türk mahkemelerince tanınmadığı taktirde Türk hukuku açısından halen taraflar evli sayılacaktır. Yeni bir evlilik düşündükleri taktirde ise evlendirme memuru nüfus kayıtlarında evli gözüken kişilerin evlenme işlemlerini yapmayacaktır.
Yabancı mahkemece verilen boşanma kararını Türkiye'de tanıtılmadığı sürece Türk hukuku açısından taraflar evli sayıldığı için, eşlerin tüm hakları saklı kalmaktadır. Örneğin yasal mirasçılık ve terekede payı hakları
Boşanma kararı Türkiye'de tanıtılmadığı sürece kişiler evlenemeyecektir. Hata ile yapılan evlilikler hükümsüz ve geçersizdir. Bu geçersiz evlilikle elde edilen tüm haklar geçersizdir. Aile birleşimiyle elde edilen oturumlar iptal edilmektedir.
Türk vatandaşlığından Alman vatandaşlığına geçen kişilerde, bir dahaki evlilikleri ile ilgili Türkiye’de evli göründükleri için yabancı evlendirme memurları evlilik işlemeni yapmamaktadırlar.Özellikle Türk vatandaşları ile yapılacak evlilikte bu daha da fazla problem olacaktır.
Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararını Türkiye'de tanıtmak için bir zaman aşımı yoktur. Ancak taraflar evli gibi göründükleri için yeniden evlenme engellerinin yanında miras ve evlilikten kaynaklanan karşı tarafın mal rejimi gibi hakları saklı kalabilecektir.
Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının kesinleştikten sonra zaman kaybetmeden Türkiye'de tanıtılması iyi olacaktır.Üzerinden bir süre geçmesi halinde tarafların tebligat posta adreslerine ulaşmadaki sorunlardan dolayı tanıma tenfiz davasındaki işlemlerin süresi de uzamaktadır.Mahkeme kararı harici belediyelerce ve diğer kuruluşlarca verilen boşanma kararları tanıma tenfiz için geçerli olmayıp tanıma tenfiz davası açabilmek için kararın mahkeme kararı olması gereklidir. ----------------------
Örneğin Almanya mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının tanıma tenfizi için neler yapılması gerektiğini ne tür belgelere ihtiyaç olduğunu sıralarsak:
· Almanya mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının aslı(Orjinali –bu belgenin fotokopisini Türk mahkemeleri kabul etmemektedir.
· Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname)
Kesinleşme kararı tarafların yabancı mahkeme kararına itiraz etmemeleri yaDa itiraz etmeleri sonrası verilen ve itiraz yolu kalmaması anlamına gelmektedir. Kesinleşme yazısı kararın üzerine yazılabildiği gibi başka bir belge üzerine de yazılmaktadır.
· Mahkeme kararının apostilli ve kesinleşmiş halinin tercümesi.
Tercüme işlemleri yabancı ülkede konsolosluk yeminli tercümanı tarafından yapılıp konsolosluk onayından geçirilmelidir.Veya
Türkiye’de noter yeminli tercümanına tercüme ettirilip noter onayından geçirilerek tastik ettirilmelidir.Bu işlemleri vekaletname verirseniz kararın apostil yazılı ve kesinleşme yazılmış halde vekalet verdiğiniz Türk avukata gönderdiğiniz taktirde Avukatta bu tercüme işlemlerini yaptırabilecektir.
· Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi
· Ayrıca Yurtdışında yaşayan Türk asıllı kişiler Türkiyedeki avukatın bilgilerini aldıktan sonra konsolosluktan vekaletname vermesi gereklidir.Vekaletnameye “boşanma,tanıma, tenfiz” yetkisi içeren vekaletname vermelidir.
· Türkiye'de ise notere giderek” boşanma, tanıma, tenfiz davası” için avukata vekaletname verileceği söyleyerek vekaletname çıkartılması gereklidir.Konsolosluk ve noter çıkartmak için sizden vesikalık fotoğraf isteyecektir. Ayrıca avukatın bilgilerini de isteyecektir.
· Yabancı asıllı kişiler ise yabancı yani hangi ülke vatandaşı ise oranın noterine giderek vekaletnameyi fotoğraflı verecekler sonrasında ise konsolosluktan veya noterden tercüme edilmesi gerekecektir.
Bu belgelerin hazırlanarak Avukata gönderilmesi sonrası ise Türkiye'de İlgili mahkemede tanıma tenfiz davası için dilekçe verilmelidir.Dava MÖHUK’ta yetkili mahkeme belirtilmiştir.Avukat aldığı vekaletname ile dava açabilecek ve kişiyi temsil edecektir. Bu anlamda vekaletname veren kişinin duruşmaya katılmasına gerek kalmamaktadır.Taraflar aynı avukata vekaletname veremezler. Yani karı ve koca evlilik ilişkileri yabancı ülkede bitmiş olsada aynı avukata boşanma konusunda vekaletname veremeyecektir.
Dava açılması sonrası karşı tarafa mahkeme tebligat yapacaktır.Duruşma gününü ve varsa cevaplarını bildirmesi için bir belge gönderecektir. Bu belgenin kişiye ulaşması sonrası bu belgenin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili belge duruşmadan önce mahkemeye gelmelidir.Uygulamada yabancı ülkede boşanan çiftler ayrı ayrı avukatlara vekaletname vererek duruşmalara gelmeden bir hafta on gün içinde boşanabilmektedir.Aksi taktirde posta işlemlerinin dönüşü beklenmelidir. Bu durumda ise postanın gecikeceği düşüncesi ile mahkemeler uzak tarihlere duruşma günü vermektedir. Ayrıca boşanma kararı hakkına tanıma tenfiz kararı verildikten sonra bu kararı karşı tarafın temyiz yani üst mahkemeye götürme durumu olabilecektir. Bu anlamda karşı taraf karara itiraz etmediğini temyiz etmediğini bildirir bir yazıyı mahkemeye vereceği gibi karşı tarafa kararı posta ile tebliğ ettikten sonra 15 gün gibi süre geçtikten sonra da karar kesinleşecek ve mahkeme kararı nüfus müdürlüğüne boşanmanın tanınma ve tenfiz yolu ile bittiğini ve nüfustan düşürülmesini talep edecektir.
Bu anlamda kısaca özetlenecek olursa belgelerin gelmesi halinde İki avukat var ise tanıma tenfiz kararı bir hafta on gün içinde bitirilecek ve avukatlar tarafından temyiz edilmediği hakkında da belge mahkemeye verildiği anda karar kesinleşmiş olacak ve nüfustan düşecektir.
Eğer tek avukat ile davanın takip edilmesi halinde ise posta işlemleri ve diğer sebeplerle dava uzayacak karar sonrası yine tebligat işlemleri ile uğraşılması gerekecektir.
Dava açılması sonrası dava dilekçesi ve duruşma gününün karşı tarafa ulaşması sonrası duruşma günü geldiğinde kararda bir sorun olmadığı taktirde mahkeme tanıma ve tenfiz kararını vermektedir. Davalı tarafın duruşmaya katılmaması, hiçbir cevap vermemesi karar verilmesi için önemli değildir.
Davalı eski eşinizin duruşmaya katılması gerekmemektedir. Önemli olan husus, davalının açılan tanıma davasından mahkeme tarafından yapılan tebligat ile haberdar edilmesidir. Böyle bir tebligat olmadığı sürece duruşma ertelenir. Kısaca: Tebligatsız karar vermek mümkün değildir.Tebligatın buradaki önemi, davalının davadan haberdar edilmesi ve savunması için imkan tanınmasıdır. Savunup savunmaması önem taşımamaktadır. Önemli olan, tebligatın eline ulaşmasıdır ve savunabilmesi için bu imkanın ona tanınmasıdır.

Tanıma davası ne kadar zaman almaktadır?

Olumlu şartlar altında 1 haftada gerçekleşebilir. Her iki tarafında avukat tarafından temsil edildiğinde, yurt dışına tebligata gerek kalmaz. Mahkeme tebligatı davacının ve davalının avukatına tebliğ ederek duruşma gününü belirler. Her iki tarafın da itirazda bulunmadığı taktirde mahkeme Almanya'da verilen boşanma kararını tanır ve karara bağlar. Karar kesinleştikten sonra nüfusa islenir.

Tanıma ve tenfiz davası niçin bazen seneler sürüyor ve gerçekleşemiyor?

Rastlanan en büyük neden, ihmalden kaynaklanmaktadır. Tanıma davası uzun seneler sonra açılmakta olup tebliğ edilecek adresin olmamasıdır. Davalı eşin adresi bilinmediği ve tebligatın teslim edilemediği zaman dava duraklamaktadır. Yanlış adreslere tebligat edilmesi, eski eşin vatandaşlık değiştirmesi ve ortadan kaybolması, tanıma davaların seneler sürmesinin en basta gelen nedenleridir. Bu da sunu gösteriyor ki, Almanya'da verilen boşanma kararın ardından tanıma davasının bir an önce değil, uzun zaman sonra açılmasıdır.

Avukat Hacı Osman Özülkü
Adres: İstasyon caddesi soylu işmerkezi kat 5 no 38 Kayseri Türkiye
Tel: +90 352 -2313932
Mail : avosmanozulku9@hotmail.com
iletişim hattı: www.osmanozulku.av.tr