Avukat Hacı Osman Özülkü

İş Kazası Boşanma Davaları Trafik Kazası Mal Paylaşımı

Detay

Kayseri Avukat Hacı Osman ÖZÜLKÜ Avukatlık Hukuk bürosu Faaliyet alanları

İş Hukuku

İşçi alacakları kıdem ihbar tazminatı, ücret alacakları, fazla çalışma , hafta tatili alacağı , yıllık izin vs alacaklar , iş kazaları , iş davaları sebebi ile arabuluculuk başvurusu görüşmeleri, işçi ve işveren vekilliği.

Trafik Kazaları

Ölümlü - yaralamalı trafik kazaları sebebi ile maddi ve manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminat davaları

Aile Hukuku

Boşanma , boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat, nafaka , velayet davaları boşanmadan kaynaklı mal rejimi tasfiyesi davaları, mal paylaşım davaları, mal rejimi katılma – katkı değer artış payı alacakları, çeyiz ve takı davaları ,

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal , kamulaştırma, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ,İzaleyi şüyu, miras taşınmaz davaları, miras hissesinin ortaklığın giderilmesi suretiyle giderilmesi

İdare Hukuku

İdari işlemlerin iptali ve idari işlem ve eylemlerden dolayı tazminat tam yargı davaları

Vergi Hukuku

Vergi mevzuatı sebebi ile oluşan vergi davaları

Ticaret Hukuku

Ticari uyuşmazlıklardan doğan her çeşit davalar ,sigortaya yöneltilen davalar, Anonim şirket limited şirket ve diğer şirket danışmanlıkları

İcra Hukuku

İcra takipleri ve icra hukuku ile ilgili davalar , üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış olup yurtiçi ve yurtdışındaki müvekkillere hizmet vermektedir.

Ceza Hukuku

Ceza kanunu ve ilgili mevzuattan doğan her türlü ceza davaları

kayseri-is-kazasi-tazinat-davasi

İŞ KAZASI DAVASI


İş kazaları iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sebebi ile işçinin işyerinde veya iş sebebi ile geçirdiği kazalardır. İşçinin maddi Tazminat ,tazminat manevi tazminat hakkı vardır. İşyerinin iş kazası sebebi ile iş kazası sigortası var ise sigorta şirketi de davalı gösterilmesi tahsilat için faydalı olacaktır. İş kazası sebebi ile iş mahkemesinde açılan davada işverenin doğru belirlenmesi gereklidir. Yine müşterek ve müteselsil borçlu işveren durumu var ise davalı taraf gösterilmesi tahsilat için dikkate alınması gereklidir. Yine işveren doğru belirlendikten sonra iş kazasında maluliyet oranı ve manevi tazminatı aşağı belirlenerek dava açılmalıdır. Ayrıca iş kazası sebebi ile olaydan itibaren 6 ay içinde şikayet edilmesi gereklidir.

Detay
kayseri boşanma ve mal paylaşım davası

BOŞANMA VE MAL PAYLAŞIMI DAVASI


Evli çiftler boşanma sürecinde mal paylaşımı ile de karşı karşıya kalmaktadır.Mal paylaşımı boşanma davası açılır açılmaz açılabilecek bir dava türüdür. Paylaşıma konu mal ve para ile ilgili de mahkemece tedbir kararı verilebilmektedir.Boşanma davası mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapılmaktadır. Ancak bu süreçte mahkemelerce tanık ve diğer deliller usul ekonomisi kapsamında toplanmaktadır.

Detay
kayseri trafik kazası ölüm ve yaralamalı maddi ve manevi tazminat davaları

TRAFİK KAZASI ÖLÜM VE YARALAMALI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI


Trafik kazaları sonrası oluşan yaralanmalarda karşı taraf araç sahibi ile sürücüye karşı hem ceza davası hem de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Araç değer kaybı ve aracın kullanılması sebebi ile de tazminat ve bedel talep edilebilir.Karşı taraf araç sigortasına karşı da poliçe kapsamında dava açılabilir.Yine ölümlü trafik kazalarında ise müteveffanın anne babası kardeşi eşi ve çocuğu da yine maddi ve manevi tazminat dava açabilir. Bu tür davalarda Asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Yine sigortanın da taraf olduğu davalarda asliye ticaret mahkemesi görevlidir. Örneğin kayseri de oluşan bir trafik kazasında sigorta şirketi de taraf ise Kayseri Asliye ticaret mahkemesinde tazminat davası açılacakken sigorta şirketinin taraf olmadığı davada Kayseri asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Ayrıca kazanın durumuna göre ceza mahkemesi Kayseri asliye ceza ve Kayseri ağır ceza mahkemesi olarak değişebilecektir.

Detay
iş hukuku işçi ve işveren davaları

İŞ HUKUKU İŞÇİ VE İŞVEREN DAVALARI


İşçi Alacakları İşçi alacakları ile ilgili olarak işçi işten çıkartıldıktan sonra zaman kaybetmeden noterden ihtarnamesi çekmelidir.Aksi taktirde işveren tarafından devamsızlık iddiasına dayanılma ihtimali vardır. İş davası işçinin çalıştığı yada işverenin merkezinde açılabilir. Örneğin kayseri de çalışan bir işçi kayseri iş mahkemesinde iş davasını açmalıdır. İş davası açmadan önce ara buluculuk zorunlu olduğu için öncelikle adliyede bulunan ara buluculuk merkezine başvurarak anlaşamama tutanağının sonrasında iş davası açmalıdır.Kıdem ,İhbar Tazminatı, Fazla Çalışma,ücret , Genel Tatil Alacakları Davası iş Kazası sebebi ile maddi ve manevi tazminat davası İşe İade Davası ve işe iade sebepli boşta geçen süreler ve tazminat davası İş davalarından kaynaklı gerekli kurumlara şikayet ve başvuru işlemleri

Detay
boşanma yurtdışı tanıma tenfiz davası

BOŞANMA YURTDIŞI TANIMA TENFİZ DAVASI


Tanıma ve tenfiz davası yabancı bir ülkeden boşanan kişinin türkiyede evli görünmesi sebebi ile türkiyede kararın geçerli kabul edilmesi için Aile mahkemesinde açılan davadır. Örneğin Almanya da boşanan kişi Türkiyede evli görünmektedir. Bu sebeple Kayseri Aile mahkemesinde tanıma tenfiz davası açmalıdır. Boşanma kararının tanıma tenfiz işlemini Aile mahkesinde açmak gereklidir. Taraflar iki avukat ile mahkemede temsil edilirlerse 1 hafta içinde genelde nüfustan boşanma kararının tanıma tenfizi kararı işlenerek taraflar Türkiye de boşanmış görünecektir. Gerekli belgeler ise yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş aslı , kararın kesinleştiğine dair yazı, kararı veren yabancı ülke mahkemesince kararın üzerine yazılan apostille şerhi, taraflara ait vekaletnameler , tek taraf vekaletname verir ise dava 4 ay civarı sürmektedir.

Detay
boşanma davaları

BOŞANMA DAVALARI


Boşanma davaları Aile mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Bu kapsamda taraflar boşanmak istediklerinden Aile mahkemesinde boşanma davası açmaları gerekmektedir. Yetkili mahkeme ise tarafların son 6 aydır birlikte ikamet ettikleri yerdir. Örneğin Kayseri İkamet eden evli bir çift Kayseri Aile mahkemesinde boşanma davası açması gereklidir. Boşanma davası ayrıca taraflar arasında maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka, müşterek çocuğun velayeti hususları ile düğünde takılan takılar ve paralar ve mal rejimlerini de içeren geniş bir konu olduğu için tarafların hak kaybı yaşamaması için hukuki olarak bir avukattan faydalanmaları doğru olacaktır.

Detay