TANIMA TENFİZ DAVALARI:

Tanıma ve tenfiz davası 5718 Sayılı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN ‘da düzenlenmiştir.Bu kanun içeriğinde tanıma tenfizin şartları anlatılmıştır. Mahkeme kararları yanında hakem kararlarının da tanıma ve tenfizi mümkündür.
Yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilen karar sadece o ülkede geçerlidir.Yani bu karar diğer ülkede hüküm taşımaz.Bir ülkenin mahkemesi tarafından verilen bir kararın diğer ülkede hukuki geçerlilik kazanması için diğer ülke tarafından mahkemesi tarafından dava açılarak tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. Örneğin Almanya Aile mahkemesi tarafından verilen bir Boşanma kararının Türkiyede Aile mahkemesi tarafından tanınma tenfiz edilmesi, bu anlamda her türlü kararın tanınma tenfiz edimesi mümkündür.
Her ülke kendi egemenlik alanı içinde işlem yapmaktadır.Tanıma ve tenfiz davasında ülkeler diğer ülke tarafından verilen kararı kendi hukuk kuralları içinde denetemekte ve o karara da geçerlilik tanımaktadır.
Türk vatandaşları hem ikamet ettikleri ülkede hemde Türkiyede boşanma davası açabilmektedir. Örneğin Hollanda’da yaşayan bir Türk, Hollanda mahkemelerinde boşanacaktır.Ancak Türkiye’de evli gözükecektir.Hollada mahkemesi tarafların vatandaşlık durumuna göre ilgili hukuku uygulayacaktır. Örneğin Holllanda da iki Türk arasındaki boşanma ve diğer boşanmaya ilişkin konularda Hollanda mahkemesi hakimi türk hukukunu uygulayacaktır.Tanıma tenfiz davası ile hem uygulanan hukuk denetlenmiş olacaktır.Ülkeler ayrıca egemenlik alanları kapsamında kendi hakimleri tarafından verilen kararı uygulanacaktır.

Yabancı ülke(Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ) verilen boşanma kararını Türkiye’de tanıtmak gereklimidir?

Yabancı ülke mahkemesince verilen boşanma kararı Türk mahkemelerince tanınmadığı taktirde Türk hukuku açısından halen taraflar evli sayılacaktır. Yeni bir evlilik düşündükleri taktirde ise evlendirme memuru nüfus kayıtlarında evli gözüken kişilerin evlenme işlemlerini yapmayacaktır.
Yabancı mahkemece verilen boşanma kararını Türkiye’de tanıtılmadığı sürece Türk hukuku açısından taraflar evli sayıldığı için, eşlerin tüm hakları saklı kalmaktadır. Örneğin yasal mirasçılık ve terekede payı hakları
Boşanma kararı Türkiye’de tanıtılmadığı sürece kişiler evlenemeyecektir. Hata ile yapılan evlilikler hükümsüz ve geçersizdir. Bu geçersiz evlilikle elde edilen tüm haklar geçersizdir. Aile birleşimiyle elde edilen oturumlar iptal edilmektedir.
Türk vatandaşlığından Alman vatandaşlığına geçen kişilerde, bir dahaki evlilikleri ile ilgili Türkiye’de evli göründükleri için yabancı evlendirme memurları evlilik işlemeni yapmamaktadırlar.Özellikle Türk vatandaşları ile yapılacak evlilikte bu daha da fazla problem olacaktır.
Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararını Türkiye’de tanıtmak için bir zaman aşımı yoktur. Ancak taraflar evli gibi göründükleri için yeniden evlenme engellerinin yanında miras ve evlilikten kaynaklanan karşı tarafın mal rejimi gibi hakları saklı kalabilecektir.
Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının kesinleştikten sonra zaman kaybetmeden Türkiye’de tanıtılması iyi olacaktır.Üzerinden bir süre geçmesi halinde tarafların tebligat posta adreslerine ulaşmadaki sorunlardan dolayı tanıma tenfiz davasındaki işlemlerin süresi de uzamaktadır.Mahkeme kararı harici belediyelerce ve diğer kuruluşlarca verilen boşanma kararları tanıma tenfiz için geçerli olmayıp tanıma tenfiz davası açabilmek için kararın mahkeme kararı olması gereklidir. ———————-
Örneğin Almanya mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının tanıma tenfizi için neler yapılması gerektiğini ne tür belgelere ihtiyaç olduğunu sıralarsak:
· Almanya mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının aslı(Orjinali –bu belgenin fotokopisini Türk mahkemeleri kabul etmemektedir.
· Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname)
Kesinleşme kararı tarafların yabancı mahkeme kararına itiraz etmemeleri yaDa itiraz etmeleri sonrası verilen ve itiraz yolu kalmaması anlamına gelmektedir. Kesinleşme yazısı kararın üzerine yazılabildiği gibi başka bir belge üzerine de yazılmaktadır.
· Mahkeme kararının apostilli ve kesinleşmiş halinin tercümesi.
Tercüme işlemleri yabancı ülkede konsolosluk yeminli tercümanı tarafından yapılıp konsolosluk onayından geçirilmelidir.Veya
Türkiye’de noter yeminli tercümanına tercüme ettirilip noter onayından geçirilerek tastik ettirilmelidir.Bu işlemleri vekaletname verirseniz kararın apostil yazılı ve kesinleşme yazılmış halde vekalet verdiğiniz Türk avukata gönderdiğiniz taktirde Avukatta bu tercüme işlemlerini yaptırabilecektir.
· Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi
· Ayrıca Yurtdışında yaşayan Türk asıllı kişiler Türkiyedeki avukatın bilgilerini aldıktan sonra konsolosluktan vekaletname vermesi gereklidir.Vekaletnameye “boşanma,tanıma, tenfiz” yetkisi içeren vekaletname vermelidir.
· Türkiye’de ise notere giderek” boşanma, tanıma, tenfiz davası” için avukata vekaletname verileceği söyleyerek vekaletname çıkartılması gereklidir.Konsolosluk ve noter çıkartmak için sizden vesikalık fotoğraf isteyecektir. Ayrıca avukatın bilgilerini de isteyecektir.
· Yabancı asıllı kişiler ise yabancı yani hangi ülke vatandaşı ise oranın noterine giderek vekaletnameyi fotoğraflı verecekler sonrasında ise konsolosluktan veya noterden tercüme edilmesi gerekecektir.
Bu belgelerin hazırlanarak Avukata gönderilmesi sonrası ise Türkiye’de İlgili mahkemede tanıma tenfiz davası için dilekçe verilmelidir.Dava MÖHUK’ta yetkili mahkeme belirtilmiştir.Avukat aldığı vekaletname ile dava açabilecek ve kişiyi temsil edecektir. Bu anlamda vekaletname veren kişinin duruşmaya katılmasına gerek kalmamaktadır.Taraflar aynı avukata vekaletname veremezler. Yani karı ve koca evlilik ilişkileri yabancı ülkede bitmiş olsada aynı avukata boşanma konusunda vekaletname veremeyecektir.

Sayfalar: 1 2