Dava açılması sonrası karşı tarafa mahkeme tebligat yapacaktır.Duruşma gününü ve varsa cevaplarını bildirmesi için bir belge gönderecektir. Bu belgenin kişiye ulaşması sonrası bu belgenin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili belge duruşmadan önce mahkemeye gelmelidir.Uygulamada yabancı ülkede boşanan çiftler ayrı ayrı avukatlara vekaletname vererek duruşmalara gelmeden bir hafta on gün içinde boşanabilmektedir.Aksi taktirde posta işlemlerinin dönüşü beklenmelidir. Bu durumda ise postanın gecikeceği düşüncesi ile mahkemeler uzak tarihlere duruşma günü vermektedir. Ayrıca boşanma kararı hakkına tanıma tenfiz kararı verildikten sonra bu kararı karşı tarafın temyiz yani üst mahkemeye götürme durumu olabilecektir. Bu anlamda karşı taraf karara itiraz etmediğini temyiz etmediğini bildirir bir yazıyı mahkemeye vereceği gibi karşı tarafa kararı posta ile tebliğ ettikten sonra 15 gün gibi süre geçtikten sonra da karar kesinleşecek ve mahkeme kararı nüfus müdürlüğüne boşanmanın tanınma ve tenfiz yolu ile bittiğini ve nüfustan düşürülmesini talep edecektir.
Bu anlamda kısaca özetlenecek olursa belgelerin gelmesi halinde İki avukat var ise tanıma tenfiz kararı bir hafta on gün içinde bitirilecek ve avukatlar tarafından temyiz edilmediği hakkında da belge mahkemeye verildiği anda karar kesinleşmiş olacak ve nüfustan düşecektir.
Eğer tek avukat ile davanın takip edilmesi halinde ise posta işlemleri ve diğer sebeplerle dava uzayacak karar sonrası yine tebligat işlemleri ile uğraşılması gerekecektir.
Dava açılması sonrası dava dilekçesi ve duruşma gününün karşı tarafa ulaşması sonrası duruşma günü geldiğinde kararda bir sorun olmadığı taktirde mahkeme tanıma ve tenfiz kararını vermektedir. Davalı tarafın duruşmaya katılmaması, hiçbir cevap vermemesi karar verilmesi için önemli değildir.
Davalı eski eşinizin duruşmaya katılması gerekmemektedir. Önemli olan husus, davalının açılan tanıma davasından mahkeme tarafından yapılan tebligat ile haberdar edilmesidir. Böyle bir tebligat olmadığı sürece duruşma ertelenir. Kısaca: Tebligatsız karar vermek mümkün değildir.Tebligatın buradaki önemi, davalının davadan haberdar edilmesi ve savunması için imkan tanınmasıdır. Savunup savunmaması önem taşımamaktadır. Önemli olan, tebligatın eline ulaşmasıdır ve savunabilmesi için bu imkanın ona tanınmasıdır.

Tanıma davası ne kadar zaman almaktadır?

Olumlu şartlar altında 1 haftada gerçekleşebilir. Her iki tarafında avukat tarafından temsil edildiğinde, yurt dışına tebligata gerek kalmaz. Mahkeme tebligatı davacının ve davalının avukatına tebliğ ederek duruşma gününü belirler. Her iki tarafın da itirazda bulunmadığı taktirde mahkeme Almanya’da verilen boşanma kararını tanır ve karara bağlar. Karar kesinleştikten sonra nüfusa islenir.

Tanıma ve tenfiz davası niçin bazen seneler sürüyor ve gerçekleşemiyor?

Rastlanan en büyük neden, ihmalden kaynaklanmaktadır. Tanıma davası uzun seneler sonra açılmakta olup tebliğ edilecek adresin olmamasıdır. Davalı eşin adresi bilinmediği ve tebligatın teslim edilemediği zaman dava duraklamaktadır. Yanlış adreslere tebligat edilmesi, eski eşin vatandaşlık değiştirmesi ve ortadan kaybolması, tanıma davaların seneler sürmesinin en basta gelen nedenleridir. Bu da sunu gösteriyor ki, Almanya’da verilen boşanma kararın ardından tanıma davasının bir an önce değil, uzun zaman sonra açılmasıdır.

Avukat Hacı Osman Özülkü
Adres: İstasyon caddesi soylu işmerkezi kat 5 no 38 Kayseri Türkiye
Tel: +90 352 -2313932
Mail : avosmanozulku9@hotmail.com
iletişim hattı: www.osmanozulku.av.tr

Sayfalar: 1 2